Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

65/QĐ-STNMT
QĐ về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
26/02/2019
26/02/2019
Số hiệu Trích yếu