Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

121/GM-STNMT
Thống nhất nội dung tham mưu trình UBND tỉnh xử lý theo thông báo số 47/TB-UBND ngày 2 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về kết luận của Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tại thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
25/02/2019
25/02/2019
Số hiệu Trích yếu