Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

38/TTr-STNMT
Tờ trình Thẩm định điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/02/2019
20/02/2019
Số hiệu Trích yếu