Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

115/STNMT-MT
thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
21/02/2019
21/02/2019
Số hiệu Trích yếu