Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

107/STNMT-KHTC
V/v huy động máy móc thiết bị, nhân lực, vật tư vật liệu thi công trở lại sau nghỉ tết Nguyên đán kỷ hợi 2019 tại gói thầu: xây lắp + thiết bị ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
19/02/2019
19/02/2019
Số hiệu Trích yếu