Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

112/STNMT-KHTC
V/v tham gia dự thảo quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm sản phẩm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Điện Biên năm 2019 (Bản này chính thức xin đổi lại)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
21/02/2019
21/02/2019
Số hiệu Trích yếu