Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

24/QĐ-STNMT
Quyết định thành lập tổ thẩm định đấu thầu, gói thầu: Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
20/02/2019
20/02/2019
Số hiệu Trích yếu