Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

36/TTr-STNMT
Về việc cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần XD thủy lợi, thủy điện Điện Biên tại địa bàn xã Thanh Minh , thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
19/02/2019
19/02/2019
Số hiệu Trích yếu