Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

33/TTr-STNMT
V/v đề nghị phê duyệt tiếp cấp quyền khai thác, tận dụng đá làm VLXDTT trong quá trình thi công đào hố móng để phục phục vụ thi công các hạng mục nhà máy thủy điện Long Tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
13/02/2019
13/02/2019
Số hiệu Trích yếu