Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

93/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v tham gia góp ý dự thảo quyết định của TTCP ban hành KH triển khai thi hành Luật đo đạc và bản đồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
13/02/2019
13/02/2019
Số hiệu Trích yếu