Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

85/STNMT-VP
V/v xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn nâng phụ cấp TNVK cho công chức viên chức Sở TN&MT đợt II năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
30/01/2019
30/01/2019
Số hiệu Trích yếu