Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

28/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Đường ngã ba - Huổi Pinh, xã Mường Toong huyện Mường Nhé
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Tờ trình
29/01/2019
29/01/2019
Số hiệu Trích yếu