Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

78/STNMT-QLĐĐ
Về việc tham gia ý kiến nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: thủy điện Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
28/01/2019
28/01/2019
Số hiệu Trích yếu