Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

26/TTr-STNMT
Về việc cho phép Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển vận tải được chuyển hình thức trả tiền thuê đất: trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích đất được thuê tại địa bàn thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/01/2019
28/01/2019
Số hiệu Trích yếu