Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

25/TTr-STNMT
Về việc giao đất cho Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu bảo tồn tỉnh Điện Biên trên địa bàn các xã: Chung Chải và Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (giai đoạn 1)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/01/2019
28/01/2019
Số hiệu Trích yếu