Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

24/TTr-STNMT
Về việc giao đất cho Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà để đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng khu A thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/01/2019
28/01/2019
Số hiệu Trích yếu