Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

74/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v tham gia thẩm định về tự cần thiết, phạm vi giải pháp kỹ thuật, công nghệ của dự án QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn ĐBĐ tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
25/01/2019
25/01/2019
Số hiệu Trích yếu