Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

19/TTr-STNMT
V/v đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình thi công Hạng mục thanh thải lòng sông Nậm Rốm thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam Thanh Trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
23/01/2019
23/01/2019
Số hiệu Trích yếu