Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

68/TTr-STNMT
V/v xác định vị trí đất ở và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất (huyện Mường Ảng)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Tờ trình
23/01/2019
23/01/2019
Số hiệu Trích yếu