Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

65/STNMT-KS
V/v xác nhận khối lượng cát thu hồi trong quá trình thi công Hạng mục thanh thải lòng sông Nậm Rốm thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam Thanh Trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
22/01/2019
22/01/2019
Số hiệu Trích yếu