Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

64/STNMT-TNN
V/v báo cáo định kỳ hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
22/01/2019
22/01/2019
Số hiệu Trích yếu