Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

62/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v tham gia thẩm định Thiết kế kỹ thuật dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
22/01/2019
22/01/2019
Số hiệu Trích yếu