Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

56/STNMT-VP
V/v tham dự thảo đề án đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại nhằm nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới trách nhiệm bảo vệ biên giới tổ quốc
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
21/01/2019
21/01/2019
Số hiệu Trích yếu