Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

50/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia thẩm định chủ trương đầu tư dự án phát triển cây Mắc Ca, kết hợp với trồng cây Lâm nghiệp khác tại các xã Thanh An, Thanh Xương, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
18/01/2019
18/01/2019
Số hiệu Trích yếu