Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

47/STNMT-MT
V/v thẩm định, đánh giá tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới các xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, xã Mường Mươn huyện Mường Chà, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
17/01/2019
17/01/2019
Số hiệu Trích yếu