Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

31/GM-STNMT
Phối hợp kiểm tra tình hình quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản tại điểm mỏ Mường Ẳng, xã Ẳng Nưa huyện Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Thông báo
14/01/2019
14/01/2019
Số hiệu Trích yếu