Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

37/STNMT-VP
V/v kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của công ty cổ phần thủy điện Nậm He tại địa bàn xã Mường Tùng huyện Mường Chà tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
15/01/2019
15/01/2019
Số hiệu Trích yếu