Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

34/GM-STNMT
phối hợp kiểm tra hiện trạng và tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm He tại địa bàn xã Mường Tùng, huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
15/01/2019
15/01/2019
Số hiệu Trích yếu