Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

35/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuỷ Điện Mường Luân 1 và thuỷ điện Mường Luân 2
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
15/01/2019
15/01/2019
Số hiệu Trích yếu