Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

09/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng trường mầm non Nam Thanh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
11/01/2019
11/01/2019
Số hiệu Trích yếu