Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

21/STNMT-QLĐĐ
Về việc tham gia ý kiến vào hồ sơ thảo thuận quy hoạch xây dựng Cửa hàng xăng dầu Thu Hường xã Mường Phăng, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
11/01/2019
11/01/2019
Số hiệu Trích yếu