Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

17/STNMT-VP
V/v Tham gia ý kiến dự thảo KH thực hiện số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ V/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
10/01/2019
10/01/2019
Số hiệu Trích yếu