Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

15/STNMT-QLĐĐ
Về việc giao đất cho Sở Công thương để xây dựng Trụ sở Quản lý thị trường số 8 tại địa bàn thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
09/01/2019
09/01/2019
Số hiệu Trích yếu