Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

10/STNMT-TNN
V/v rà soát bổ sung các vùng khan hiếm nước đất và các dự án cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Đính chính
03/01/2019
03/01/2019
Số hiệu Trích yếu