Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

08/GM-STNMT
Giấy mời Phối hợp kiểm tra thực địa khu vực đăng ký khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
03/01/2019
03/01/2019
Số hiệu Trích yếu