Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

02/STNMT-TNN
V/v chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung PA cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Mùn Chung 2, xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
03/01/2019
03/01/2019
Số hiệu Trích yếu