Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1103/STNMT-KS
V/v Chấp thuận việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT tại điểm mỏ đội 6 xã Pom Lót và Đội 19 xã Noong Luống huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
28/12/2018
28/12/2018
Số hiệu Trích yếu