Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1100/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy xử lý rác thải Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
28/12/2018
28/12/2018
Số hiệu Trích yếu