Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1099/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh Điện Biên tại xã Thanh Nưa huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
28/12/2018
28/12/2018
Số hiệu Trích yếu