Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1097/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xd đường Thạnh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc) thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
28/12/2018
28/12/2018
Số hiệu Trích yếu