Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1093/STNMT-MT
V/v Thẩm định, đánh giá tiêu chí số 17 về môi trường trong xay dựng NTM các xã Mường Phăng, Noong Luống, Núa Ngam, nà Nhạn - huyện Điện Biên; xã Chà Nưa - huyện Nậm Pồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
28/12/2018
28/12/2018
Số hiệu Trích yếu