Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

316/BC-STNMT
V/v giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên UBND tỉnh về dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy dịnh V/v cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
28/12/2018
28/12/2018
Số hiệu Trích yếu