Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

346/TTr-STNMT
Ttr về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Bệnh viện đa khoa huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên"
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
27/12/2018
27/12/2018
Số hiệu Trích yếu