Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

347/TTr-STNMT
Đề nghị ban hành Đề án xử lý quỹ đất hình thành tại điểm tái định cư Khe Chít (điểm tái định cư: Khe Chít 1 và Khe Chít 2) trên địa bàn phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
27/12/2018
27/12/2018
Số hiệu Trích yếu