Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

230/QĐ-STNMT
V/v giao bổ sung dự toán chi cải cách tiền lương năm 2018 cho các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
27/12/2018
27/12/2018
Số hiệu Trích yếu