Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

345/TTr-STNMT
Đề nghị Bổ sung khoản 4 vào Điều 2 Quyết định số 36/2014-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/12/2018
26/12/2018
Số hiệu Trích yếu