Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1083/STNMT-KS
GM phối hợp kiểm tra thực địa khu vực đăng ký thu hồi cát làm VLXDTT trong diện tích dự án XD công trình
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
26/12/2018
26/12/2018
Số hiệu Trích yếu