Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1082/STNMT-KS
V/v xác nhận khu vực, khối lượng phương pháp, thiết bị KH khoáng sản đá làm VLXDTT tại bản Huổi Lốt xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
26/12/2018
26/12/2018
Số hiệu Trích yếu