Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

344/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình : Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khối Sơn Thuỷ (Giáp cây xăng), huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/12/2018
26/12/2018
Số hiệu Trích yếu