Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

342/TTr-STNMT
Về việc đề nghị ủy quyền cho UBND huyện Mường Ảng quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng, san nền thao trường huấn luyện võ thuật, thể thao Công an huyện Mường Ảng tại địa bàn thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
25/12/2018
25/12/2018
Số hiệu Trích yếu